Bible21Nehemiáš6,17

Nehemiáš 6:17

Mezi jud­s­kou šlech­tou a To­biášem ce­lou tu dobu od­cháze­lo a při­cháze­lo množství do­pisů.


Verš v kontexte

16 Když se to do­slech­li všich­ni naši ne­přá­te­lé ve všech okolních náro­dech, byli zděšeni a zdrceni. Po­zna­li, že to dílo po­chází od naše­ho Bo­ha. 17 Mezi jud­s­kou šlech­tou a To­biášem ce­lou tu dobu od­cháze­lo a při­cháze­lo množství do­pisů. 18 Mno­zí v Jud­s­ku s ním byli spo­jeni přísahou, pro­tože byl zetěm Še­kaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jo­chanan si vzal dce­ru Mešula­ma, syna Be­re­chiášova.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 No, aj v tých dňoch popísali pop­red­ní Jud­ska mnoho svojich lis­tov, ktoré išly k Tobiášovi, a zase Tobiášove do­chádzaly k nim.

Evanjelický

17 V tých dňoch židov­skí šľach­tici na­písali mnoho lis­tov a odo­sielali ich Tóbijovi; Tóbijove zase do­chádzali im.

Ekumenický

17 V týchto dňoch jud­skí šľach­tici popísali mnoho lis­tov a odo­sielali ich Tóbijovi. Tóbijove zase do­chádzali im.

Bible21

17 Mezi jud­s­kou šlech­tou a To­biášem ce­lou tu dobu od­cháze­lo a při­cháze­lo množství do­pisů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček