Bible21Nehemiáš6,1

Nehemiáš 6:1

Když se Sanbalat, To­biáš, Arab Gešem a ostatní naši ne­přá­te­lé do­zvědě­li, že jsme do­stavě­li hrad­by a že v nich ne­zůsta­la je­diná trh­li­na (ačko­li tou do­bou jsem ještě brá­ny ne­o­sa­dil vra­ty),


Verš v kontexte

1 Když se Sanbalat, To­biáš, Arab Gešem a ostatní naši ne­přá­te­lé do­zvědě­li, že jsme do­stavě­li hrad­by a že v nich ne­zůsta­la je­diná trh­li­na (ačko­li tou do­bou jsem ještě brá­ny ne­o­sa­dil vra­ty), 2 teh­dy mi Sanbalat s Geše­mem po­sla­li vzkaz: „Po­jď, setká­me se v něk­teré ves­nici na pláni Ono.“ Za­mýš­le­li mi to­tiž pro­vést něco zlého. 3 Vy­s­lal jsem k nim po­s­ly s od­po­vědí: „Pracu­ji na ve­likém díle. Ne­mo­hu se uvolnit. Pro­č bych měl to dílo zpoz­dit, když bych ho opustil a sešel k vám?“

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď sa do­počul San­bal­lat, Tobiáš, Gešem Arab­ský a os­tat­ní naši ne­priatelia, že som vy­stavil múr, a že nezos­talo v ňom medzery, hoci som ešte do toho času nebol po­stavil vrát do brán,

Evanjelický

1 Keď oznámili San­bal­latovi, Tóbijovi a Arabovi Gešemovi i os­tat­ným našim ne­priateľom, že som vy­budoval hrad­by, a ne­os­tali na nich trh­liny, ibaže vráta som do tých čias ne­osadil do brán,

Ekumenický

1 Keď oznámili San­bal­latovi, Tóbijovi a Arabovi Gešemovi i os­tat­ným našim ne­priateľom, že som vy­budoval hrad­by a ne­os­tali na nich trh­liny, hoci vráta do brán som do tých čias ešte ne­osadil,

Bible21

1 Když se Sanbalat, To­biáš, Arab Gešem a ostatní naši ne­přá­te­lé do­zvědě­li, že jsme do­stavě­li hrad­by a že v nich ne­zůsta­la je­diná trh­li­na (ačko­li tou do­bou jsem ještě brá­ny ne­o­sa­dil vra­ty),

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček