Bible21Nehemiáš5,18

Nehemiáš 5:18

Každý den se na můj účet podával je­den býk, šest vy­braných ov­cí a množství drůbeže. Každých deset dní se podáva­la hojnost veškerého ví­na. Přesto jsem ale ne­poža­doval místo­drži­tel­ské dávky, pro­tože lid tíži­ly jiné po­vinnosti.


Verš v kontexte

17 U mého sto­lu sedávalo 150 ži­dov­ských hodnostářů a k tomu všich­ni návštěvníci z okolních národů. 18 Každý den se na můj účet podával je­den býk, šest vy­braných ov­cí a množství drůbeže. Každých deset dní se podáva­la hojnost veškerého ví­na. Přesto jsem ale ne­poža­doval místo­drži­tel­ské dávky, pro­tože lid tíži­ly jiné po­vinnosti. 19 Pa­ma­tuj na mě, Bože můj, v dob­rém. Pa­ma­tuj na vše, co jsem pro ten­to lid vy­ko­nal.

späť na Nehemiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak to, čo bolo pri­pravené na jeden deň, bolo: jeden vôl, šesť vy­braných oviec a vtáci mi boli pri­pravovaní, a jeden deň v desiatich dňoch dávalo sa všelijakého vína hoj­ne. A pri tom p­ri všet­kom nežiadal som voj­vod­ského chleba, lebo to bola ťažká služba, k­torá doliehala na ten ľud.

Evanjelický

18 To, čo sa pri­pravovalo na jeden deň: jeden vôl, šesť vy­braných oviec a hydina, to bolo pri­pravované na moje trovy; k tomu každých desať dní hod­ne roz­ličného vína, no jed­nako som si mies­to­držiteľs­ký dôchodok nenárokoval, lebo robota zaťažovala ten­to ľud.

Ekumenický

18 Den­ne sa pri­pravoval jeden vôl, šesť vy­beraných oviec, aj hydinu mi pri­pravovali a raz za desať dní hoj­ne roz­ličného vína, no mies­to­držiteľs­ký plat som ne­požadoval, lebo služba zaťažovala ten­to ľud.

Bible21

18 Každý den se na můj účet podával je­den býk, šest vy­braných ov­cí a množství drůbeže. Každých deset dní se podáva­la hojnost veškerého ví­na. Přesto jsem ale ne­poža­doval místo­drži­tel­ské dávky, pro­tože lid tíži­ly jiné po­vinnosti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček