Bible21Nehemiáš5,13

Nehemiáš 5:13

Pak jsem vy­třá­sl kapsu svého pláště a pro­hlásil: „Každého, kdo ne­do­drží své slovo, ať Bůh tak­to vy­třese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Tak­to ať zůstane vy­třesen a prázdný.“ Celé shro­máždění na to od­po­vědělo: „Amen,“ a chvá­li­li Hos­po­di­na. Lid se pak za­choval pod­le to­ho­to slova.


Verš v kontexte

12 „Všech­no vrátíme,“ od­po­vědě­li na to. „Už od nich ne­bu­de­me nic poža­dovat. Udělá­me, jak říkáš.“ Svolal jsem tedy kněze a za­vázal kníža­ta i hodnostáře přísahou, že se tak za­chovají. 13 Pak jsem vy­třá­sl kapsu svého pláště a pro­hlásil: „Každého, kdo ne­do­drží své slovo, ať Bůh tak­to vy­třese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Tak­to ať zůstane vy­třesen a prázdný.“ Celé shro­máždění na to od­po­vědělo: „Amen,“ a chvá­li­li Hos­po­di­na. Lid se pak za­choval pod­le to­ho­to slova. 14 Ce­lých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místo­držícím v Jud­s­ku, od dvacátého do dvaa­třicátého roku krále Ar­taxer­xe, jsem se svý­mi bra­t­ry ne­po­bíral místo­drži­tel­ské dávky.

späť na Nehemiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Vy­triasol som i svoje ňád­ra a po­vedal som: Tak nech vy­trasie Bôh každého muža, ktorý by nedod­ržal toho slova, z jeho domu a z výťažku jeho práce, a nech je taký vy­trasený a prázd­ny! Na to riek­lo celé shromaždenie: Ameň! A chválili Hos­podina. A tedy ľud urobil tak.

Evanjelický

13 Vy­triasol som aj záhyby svoj­ho rúcha a po­vedal som: Nech tak Boh vy­trasie z domu i majet­ku každého jed­not­liv­ca, ktorý by nedod­ržal toto slovo, a nech bude tak­to vy­trasený a prázd­ny. Nato celý zbor pri­svedčil: Amen! Po­tom oslavovali Hos­podina. A ľud robil, ako sľúbil.

Ekumenický

13 Vy­triasol som aj záhyby svoj­ho rúcha a po­vedal som: Nech Boh tak­to vy­trasie z domu i majet­ku každého, kto nedod­rží toto slovo. Nech bude tak­to vy­trasený a prázd­ny. Nato celý zbor pri­svedčil: Amen! Po­tom oslavovali Hos­podina. A ľud urobil, ako sľúbil.

Bible21

13 Pak jsem vy­třá­sl kapsu svého pláště a pro­hlásil: „Každého, kdo ne­do­drží své slovo, ať Bůh tak­to vy­třese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Tak­to ať zůstane vy­třesen a prázdný.“ Celé shro­máždění na to od­po­vědělo: „Amen,“ a chvá­li­li Hos­po­di­na. Lid se pak za­choval pod­le to­ho­to slova.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček