Bible21Nehemiáš5,12

Nehemiáš 5:12

„Všech­no vrátíme,“ od­po­vědě­li na to. „Už od nich ne­bu­de­me nic poža­dovat. Udělá­me, jak říkáš.“ Svolal jsem tedy kněze a za­vázal kníža­ta i hodnostáře přísahou, že se tak za­chovají.


Verš v kontexte

11 Vrať­te jim ještě dnes je­jich po­le, vi­nice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obi­lí, ví­na i ole­je, za který jim půjčujete!“ 12 „Všech­no vrátíme,“ od­po­vědě­li na to. „Už od nich ne­bu­de­me nic poža­dovat. Udělá­me, jak říkáš.“ Svolal jsem tedy kněze a za­vázal kníža­ta i hodnostáře přísahou, že se tak za­chovají. 13 Pak jsem vy­třá­sl kapsu svého pláště a pro­hlásil: „Každého, kdo ne­do­drží své slovo, ať Bůh tak­to vy­třese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Tak­to ať zůstane vy­třesen a prázdný.“ Celé shro­máždění na to od­po­vědělo: „Amen,“ a chvá­li­li Hos­po­di­na. Lid se pak za­choval pod­le to­ho­to slova.

späť na Nehemiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 A odpovedali: Na­vrátime a nebudeme po­hľadávať od nich. Urobíme tak, ako hovoríš. Vtedy som svolal kňazov a za­viazal som ich prísahou, aby urobili tak.

Evanjelický

12 Nato od­vetili: Vrátime, a nebudeme od nich nič požadovať. Urobíme, ako hovoríš. Vtedy som za­volal kňazov a za­prisahal som ich, že budú podľa toho konať.

Ekumenický

12 Nato od­vetili: Vrátime a nebudeme od nich nič požadovať. Urobíme, ako vravíš. Za­volal som kňazov, pred ktorými som ich za­viazal prísahou, že budú konať podľa toh­to sľubu.

Bible21

12 „Všech­no vrátíme,“ od­po­vědě­li na to. „Už od nich ne­bu­de­me nic poža­dovat. Udělá­me, jak říkáš.“ Svolal jsem tedy kněze a za­vázal kníža­ta i hodnostáře přísahou, že se tak za­chovají.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček