Bible21Nehemiáš4,2

Nehemiáš 4:2

Ti všich­ni se spo­lečně spik­li, že vy­táhnou do boje pro­ti Je­ruzalé­mu a vy­vo­lají ne­pokoj.


Verš v kontexte

1 Když se Sanbalat a To­biáš spo­lu s Ara­by, Amon­ci a Ašdoďa­ny do­slech­li, že obno­vené hrad­by Je­ruzalé­ma rostou do výšky a že to, co bylo po­bořeno, se za­číná za­ce­lo­vat, ne­smírně je to rozhněvalo. 2 Ti všich­ni se spo­lečně spik­li, že vy­táhnou do boje pro­ti Je­ruzalé­mu a vy­vo­lají ne­pokoj. 3 Mod­li­li jsme se tedy ke své­mu Bohu a na obranu pro­ti nim jsme ve dne i v noci stavě­li stráž.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 a po­vedal pred svojimi brat­mi a p­red vojskom Samárie a riekol: Čo to robia tí mizer­ní Židia? Či im to ponechajú? Či budú obetovať? Či do­končia za deň? Či azda vzkriesia tie kamene z hromád prachu, ktoré sú pred­sa spálené?!

Evanjelický

2 Všet­ci spolu sa sprisahali, že pôj­du bojovať proti Jeruzalemu a spôsobia tam zmätok.

Ekumenický

2 Všet­ci spolu sa sprisahali, že pôj­du bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmätok.

Bible21

2 Ti všich­ni se spo­lečně spik­li, že vy­táhnou do boje pro­ti Je­ruzalé­mu a vy­vo­lají ne­pokoj.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček