Bible21Nehemiáš4,1

Nehemiáš 4:1

Když se Sanbalat a To­biáš spo­lu s Ara­by, Amon­ci a Ašdoďa­ny do­slech­li, že obno­vené hrad­by Je­ruzalé­ma rostou do výšky a že to, co bylo po­bořeno, se za­číná za­ce­lo­vat, ne­smírně je to rozhněvalo.


Verš v kontexte

1 Když se Sanbalat a To­biáš spo­lu s Ara­by, Amon­ci a Ašdoďa­ny do­slech­li, že obno­vené hrad­by Je­ruzalé­ma rostou do výšky a že to, co bylo po­bořeno, se za­číná za­ce­lo­vat, ne­smírně je to rozhněvalo. 2 Ti všich­ni se spo­lečně spik­li, že vy­táhnou do boje pro­ti Je­ruzalé­mu a vy­vo­lají ne­pokoj. 3 Mod­li­li jsme se tedy ke své­mu Bohu a na obranu pro­ti nim jsme ve dne i v noci stavě­li stráž.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď počul San­bal­lat, že znova staviame múr, roz­pálil sa ­hnevom a veľmi sa rozľútil a po­smieval sa Židom

Evanjelický

1 Keď sa San­bal­lat a Tóbija ako aj Arabi, Am­món­ci a Ašdóďania do­počuli, že ob­nova hradieb Jeruzalema po­stupuje a že sa začali za­pchávať trh­liny, veľmi sa naz­los­tili.

Ekumenický

1 Keď sa San­bal­lat a Tóbija, ako aj Arabi, Amónčania a Ašdóďania do­počuli, že ob­nova hradieb Jeruzalema po­stupuje a že sa začali za­pchávať trh­liny, veľmi sa naz­los­tili.

Bible21

1 Když se Sanbalat a To­biáš spo­lu s Ara­by, Amon­ci a Ašdoďa­ny do­slech­li, že obno­vené hrad­by Je­ruzalé­ma rostou do výšky a že to, co bylo po­bořeno, se za­číná za­ce­lo­vat, ne­smírně je to rozhněvalo.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček