Bible21Nehemiáš2,16

Nehemiáš 2:16

Hodnostáři netuši­li, kde jsem byl a co jsem dělal, ne­boť jsem do té doby Ži­dům nic ne­pro­zra­dil, a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům.


Verš v kontexte

15 Pokračoval jsem tedy vzhů­ru do noci podél po­toka a pro­hlížel hrad­by. Pak jsem se ob­rá­til zpět, pro­šel Údolní bránou a vrá­til se. 16 Hodnostáři netuši­li, kde jsem byl a co jsem dělal, ne­boť jsem do té doby Ži­dům nic ne­pro­zra­dil, a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům. 17 Teď jsem jim ale ře­kl: „Sa­mi vi­dí­te, jak bídně na tom jsme. Je­ruzalém je zpustošený a jeho brá­ny spálené. Po­jď­me znovu vy­stavět je­ruzalém­ské hrad­by, ať skončí naše potupa!“

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale po­hlavári od správy ne­vedeli, kde som chodil alebo čo som robil, ani som toho dovtedy nebol oznámil ani Židom ani kňazom ani pop­red­ným ani po­hlavárom ani ostat­ku tých, ktorí konali prácu.

Evanjelický

16 Ale predáci ne­vedeli, kam som šiel, ani čo robím. Židom: kňazom, šľach­ticom a predákom, ani os­tat­ným robot­níkom som totiž do­vtedy nič ne­oz­námil.

Ekumenický

16 Predáci však ne­vedeli, kam som šiel, ani čo robím. Ani Židom ani kňazom, ani šľach­ticom, ani predákom, ani os­tat­ným robot­níkom som do­vtedy nič ne­oz­námil.

Bible21

16 Hodnostáři netuši­li, kde jsem byl a co jsem dělal, ne­boť jsem do té doby Ži­dům nic ne­pro­zra­dil, a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček