Bible21Nehemiáš2,10

Nehemiáš 2:10

Jakmi­le se to do­sle­chl Sanbalat Cho­ron­ský a úředník To­biáš Amon­ský, po­padla je strašná zlost, že přiš­li li­dé, kteří se snaží o dob­ro synů Iz­rae­le.


Verš v kontexte

9 Když jsem přišel k za­eufratským místo­držícím, předal jsem jim králov­ské lis­ty. Král se mnou po­slal vo­jen­ské ve­li­te­le a jíz­du. 10 Jakmi­le se to do­sle­chl Sanbalat Cho­ron­ský a úředník To­biáš Amon­ský, po­padla je strašná zlost, že přiš­li li­dé, kteří se snaží o dob­ro synů Iz­rae­le. 11 Tak jsem do­razil do Je­ruzalé­ma. Když jsem tam po­byl tři dny,

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 A keď to počul San­bal­lat Choron­ský a Tobiáš, am­mon­ský sluha, náram­ne sa im to neľúbilo, že prišiel človek hľadať dob­ré synov Iz­raelových.

Evanjelický

10 Keď sa o tom do­počul San­bal­lat Chórón­sky a am­món­sky sluha Tóbijá, ne­smier­ne ich mr­zelo, že prišiel človek, ktorý sa snaží o blaho Iz­rael­cov.

Ekumenický

10 Keď sa to do­zvedel San­bal­lat Chóron­ský a amón­sky sluha Tóbija, ne­smier­ne ich zlos­tilo, že prišiel človek, ktorý sa usiluje o blaho Iz­raelitov.

Bible21

10 Jakmi­le se to do­sle­chl Sanbalat Cho­ron­ský a úředník To­biáš Amon­ský, po­padla je strašná zlost, že přiš­li li­dé, kteří se snaží o dob­ro synů Iz­rae­le.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček