Bible21Nehemiáš13,13

Nehemiáš 13:13

Pokladnice jsem svěřil knězi Še­le­miášovi, písaři Sádo­kovi a levi­tovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chana­na, syna Za­ku­rova, syna Ma­taniášova. Byli spo­leh­liví li­dé, a tak do­sta­li za úkol roz­dělovat příděly svým bratřím.


Verš v kontexte

12 Vše­chen jud­ský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obi­lí, ví­na i ole­je. 13 Pokladnice jsem svěřil knězi Še­le­miášovi, písaři Sádo­kovi a levi­tovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chana­na, syna Za­ku­rova, syna Ma­taniášova. Byli spo­leh­liví li­dé, a tak do­sta­li za úkol roz­dělovat příděly svým bratřím. 14 Pa­ma­tuj za to na mě, Bože můj, a ne­vy­maž mou od­danost, kte­rou jsem pro­kazoval domu svého Boha a jeho službám!

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 A ustanovil som za sklad­níkov nad sklad­mi Šelemiáša, kňaza, a Cádoka, učeného v zákone, a Pedai­áša z Levitov a im k ruke Chanána, syna Za­kkúra, syna Mat­taniášov­ho, pre­tože boli po­važovaní za ver­ných. A ich úlohou bolo rozdeľovať ich bratom.

Evanjelický

13 Za sklad­níka nad skladišťami zásob som určil kňaza Šelem­ju, zákon­níka Cádóka, z levítov Pedáju a za ich po­bočníka Chánána, syna Za­kkúrov­ho, vnuka Mat­tan­jov­ho, lebo ich po­kladali za spoľah­livých; oni mali roz­deľovať čias­t­ky svojim bratom.

Ekumenický

13 Za do­zor­cu nad skladis­kami som určil kňaza Šelem­ju, zákon­níka Cádoka, z levitov Pedáju a za ich po­bočníka Chánana, syna Za­kkúra, syna Mat­tan­ju, lebo ich po­kladali za spoľah­livých. Ich úlohou bolo roz­deľovať čias­t­ky svojim bratom.

Bible21

13 Pokladnice jsem svěřil knězi Še­le­miášovi, písaři Sádo­kovi a levi­tovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chana­na, syna Za­ku­rova, syna Ma­taniášova. Byli spo­leh­liví li­dé, a tak do­sta­li za úkol roz­dělovat příděly svým bratřím.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček