Bible21Nehemiáš11,24

Nehemiáš 11:24

Peta­chiáš, syn Mešezabe­lův ze synů Ze­ra­cha, syna Ju­dova, byl k ruce krá­li ve všech záleži­tos­tech li­du.


Verš v kontexte

23 Pla­til pro ně králov­ský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. 24 Peta­chiáš, syn Mešezabe­lův ze synů Ze­ra­cha, syna Ju­dova, byl k ruce krá­li ve všech záleži­tos­tech li­du. 25 Pokud jde o ven­kov­ské use­dlosti, synové Ju­dovi byd­le­li v Ki­rjat-arbě a jejích ves­nicích, v Di­bo­nu a jeho ves­nicích, v Je­kab­ce­e­lu a jeho use­dlos­tech,

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

24 A Petachiáš, syn Mešezabélov, zo synov Zéracha, syna Júdov­ho, bol po ruke kráľovej pre každú vec, k­torá sa týkala ľudu.

Evanjelický

24 Petach­ja, syn Mešézabeélov z po­tom­stva Júdov­ho syna Zeracha, bol kráľovým porad­com vo všet­kých veciach, týkajúcich sa ľudu.

Ekumenický

24 Petach­ja, syn Mešézabeelov z potomstva Zeracha, syna Jehúdu, bol kráľov­ským po­bočníkom vo všet­kých veciach, ktoré sa týkali ľudu.

Bible21

24 Peta­chiáš, syn Mešezabe­lův ze synů Ze­ra­cha, syna Ju­dova, byl k ruce krá­li ve všech záleži­tos­tech li­du.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček