Bible21Nehemiáš1,5

Nehemiáš 1:5

tě­mi­to slovy: „Ach, Bože ne­bes, Bože ve­liký a hroz­ný, jenž za­chováváš smlou­vu a mi­lo­sr­den­ství těm, kdo tě mi­lu­jí a do­držují tvá přikázání,


Verš v kontexte

4 Jakmi­le jsem ta slova us­lyšel, use­dl jsem a ce­lé dny pla­kal a naříkal. Postil jsem se a mod­lil se k Bohu ne­bes 5 tě­mi­to slovy: „Ach, Bože ne­bes, Bože ve­liký a hroz­ný, jenž za­chováváš smlou­vu a mi­lo­sr­den­ství těm, kdo tě mi­lu­jí a do­držují tvá přikázání, 6 na­kloň mi pro­sím své ucho! Upři své oči k mod­lit­bě svého služebníka, kte­rou se před te­bou mod­lím dnem i no­cí za tvé služebníky, syny Iz­rae­le! Vy­znávám hří­chy synů Iz­rae­le, ji­miž jsme pro­ti to­bě zhřeši­li; i já a můj ot­cov­ský dům jsme zhřeši­li!

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A riekol som: Prosím, ó, Hos­podine, Bože nebies, Bože, veľký a strašný, ktorý os­tríhaš sm­luvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, a ktorí os­tríhajú tvoje pri­kázania,

Evanjelický

5 Po­vedal som: Ach, Hos­podine, nebes­ký Bože, Bože veľký a hroz­ný, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí Ťa milujú a za­chovávajú Tvoje príkazy.

Ekumenický

5 Vzdychal som: Ach, Hos­podin, Bože nebies, veľký a hroz­ný Bože, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a za­chovávajú tvoje pri­kázania.

Bible21

5 tě­mi­to slovy: „Ach, Bože ne­bes, Bože ve­liký a hroz­ný, jenž za­chováváš smlou­vu a mi­lo­sr­den­ství těm, kdo tě mi­lu­jí a do­držují tvá přikázání,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček