Bible21Nehemiáš1,10

Nehemiáš 1:10

Vž­dyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vy­kou­pil svou ve­likou mo­cí a silnou paží!


Verš v kontexte

9 Pokud se ale ke mně navrátí­te a bu­dete za­chovávat a plnit má přikázání, pak i kdybys­te byli za­hnáni na sám ko­nec svě­ta, i od­tam­tud vás shro­máždím a přive­du na místo, jež jsem si vy­vo­lil za příby­tek pro své jméno.‘ 10 Vž­dyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vy­kou­pil svou ve­likou mo­cí a silnou paží! 11 Ach, Pane, na­kloň pro­sím své ucho k mod­lit­bě svého služebníka i k mod­lit­bě svých služebníků, kteří s po­těšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a do­jde sli­tování u toho člověka.“ Byl jsem to­tiž králov­ským číšníkem.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A oni sú p­red­sa tvojimi služob­ník­mi a tvojím ľudom, ktorých si si vykúpil svojou velikou silou a svojou moc­nou rukou.

Evanjelický

10 Veď oni sú Tvoji služob­níci a Tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou mocou a svojou sil­nou rukou.

Ekumenický

10 Veď oni sú tvoji služob­níci a tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou silou a moc­nou rukou.

Bible21

10 Vž­dyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vy­kou­pil svou ve­likou mo­cí a silnou paží!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček