Bible21Nahum1,2

Nahum 1:2

Žár­livý Bůh a msti­tel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na pro­tivnících svých, ke svým ne­přá­te­lům chová hněv.


Verš v kontexte

1 Otrel nad Ni­nive. Kni­ha vi­dění Na­hu­ma z Elkoše. 2 Žár­livý Bůh a msti­tel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na pro­tivnících svých, ke svým ne­přá­te­lům chová hněv. 3 Hos­po­din je trpě­livý, však vel­mi mo­cný – ne­opo­míjí trest! Jeho ces­ta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků.

späť na Nahum, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podin je silný Bôh žiar­livý a po­mstiaci sa: Hos­podin po­mstí a prchký hnev; Hos­podin uvodí po­mstu na svojich protiv­níkov a drží hnev na svojich ne­priateľov.

Evanjelický

2 Hos­podin je hor­livým Bohom a po­mstiteľom, po­mstiteľom je Hos­podin, pl­ným prch­kos­ti. Hos­podin sa po­mstí na svojich protiv­níkoch a drží hnev proti svojim ne­priateľom.

Ekumenický

2 Hos­podin je hor­livý a tres­tajúci Boh. Po­mstiteľom je Hos­podin, vlád­ca roz­horčený. Hos­podin od­pláca svojim protiv­níkom a s hnevom prena­sleduje svojich ne­priateľov.

Bible21

2 Žár­livý Bůh a msti­tel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na pro­tivnících svých, ke svým ne­přá­te­lům chová hněv.

Bible21Nahum1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček