Bible21Micheáš5,5

Micheáš 5:5

aby Asýrii pás­li mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, až k nám do země vtrh­nou Asyřané, až bu­dou šlapat po našich hranicích.


Verš v kontexte

4 On bude naším pokojem. Až k nám do země vtrh­nou Asyřané, až bu­dou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů pro­ti nim postavíme, osm vo­jevůd­ců ro­ze­ných, 5 aby Asýrii pás­li mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, až k nám do země vtrh­nou Asyřané, až bu­dou šlapat po našich hranicích. 6 Ti, kdo po­zůstanou z Jáko­baupro­střed mno­hých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak déšť pa­dající na trávu, jenž ve smr­telníka ne­doufáa ne­závisí na člověku.

späť na Micheáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 On bude po­kojom. Keď prij­de As­súr do našej zeme a keď vkročí do našich palácov, po­stavíme proti nemu sedem pas­tierov a osem kniežat z ľudu.

Evanjelický

5 Tí budú mečom spravovať Asýriu a krajinu Nim­ródovu vy­tasenou zbraňou. On nás za­chráni pred Aššúrom, keď príde do našej krajiny a bude kráčať naším územím.

Ekumenický

5 Oni budú spravovať Asýriu mečom a Nim­ródovu krajinu vy­tasenou zbraňou. On nás za­chráni pred Asýri­ou, ak by prišla do našej krajiny a vstúpila by na naše územie.

Bible21

5 aby Asýrii pás­li mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, až k nám do země vtrh­nou Asyřané, až bu­dou šlapat po našich hranicích.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček