Bible21Micheáš1,6

Micheáš 1:6

„Pro­to Sa­maří ob­rátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její ka­me­ny svalím do údolí, obnažím její zákla­dy.


Verš v kontexte

5 A to vše kvů­li Jáko­bově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jáko­bova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výši­ny Judy? Jeruzalém – kdo jiný? 6 „Pro­to Sa­maří ob­rátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její ka­me­ny svalím do údolí, obnažím její zákla­dy. 7 Všech­ny její mod­ly bu­dou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny její so­chy zpustoším. Co si vy­děla­la na ne­věstčích poplatcích, tím se znovu bude pla­tit za nevěstky.“

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale ob­rátim Samáriu na hromadu roz­valín na poli, mies­tom na vy­sadenie vinice a po­mecem jej kamene do doliny a od­kryjem jej zá­klady.

Evanjelický

6 Samáriu zmením na pole trosiek, na mies­to pre vinicu; jej kamene zrútim do údolia a ob­nažím jej zá­klady.

Ekumenický

6 Zo Samárie urobím tros­ky, pole zmením na vinoh­rad. Jej kamene po­hádžem do doliny a ob­nažím jej zá­klady.

Bible21

6 „Pro­to Sa­maří ob­rátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její ka­me­ny svalím do údolí, obnažím její zákla­dy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček