Bible21Matouš9,12

Matouš 9:12

Ježíš to us­lyšel a od­po­věděl jim: „Lékaře ne­po­tře­bují zdraví, ale ne­mo­cní.


Verš v kontexte

11 Uvi­dě­li to fa­ri­ze­ové a řek­li jeho učedníkům: „Jak to, že váš mis­tr jí s výběrčí­mi daní a hříšníky?“ 12 Ježíš to us­lyšel a od­po­věděl jim: „Lékaře ne­po­tře­bují zdraví, ale ne­mo­cní. 13 Jdě­te a přemýš­lej­te, co zna­mená: ‚Chci mi­lo­sr­den­ství, ne oběti.‘ Ne­přišel jsem vo­lat sprave­dlivé, ale hříšníky.“

späť na Matouš, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní.

Evanjelický

12 Ježiš to počul a od­povedal: Ne­pot­rebujú lekára zdraví, ale chorí.

Ekumenický

12 On to počul a po­vedal: Lekára ne­pot­rebujú zdraví, ale chorí.

Bible21

12 Ježíš to us­lyšel a od­po­věděl jim: „Lékaře ne­po­tře­bují zdraví, ale ne­mo­cní.

Bible21Matouš9,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček