Bible21Matouš8,10

Matouš 8:10

Ježíš, překvapen tím, co us­lyšel, ře­kl těm, kdo šli za ním: „A­men, říkám vám, ta­kovou ví­ru jsem nikde v Iz­rae­li nenašel!


Verš v kontexte

9 Sám jsem pře­ce člověk, který pod­léhá ve­lení a ve­lí vo­jákům. Když něko­mu řeknu ‚Jdi,‘ jde; když řeknu jiné­mu ‚Přijď,‘ při­jde; když řeknu své­mu ot­roku ‚Udě­lej to,‘ udělá to.“ 10 Ježíš, překvapen tím, co us­lyšel, ře­kl těm, kdo šli za ním: „A­men, říkám vám, ta­kovou ví­ru jsem nikde v Iz­rae­li nenašel! 11 Říkám vám, že mno­zí při­jdou od výcho­du i od zápa­du a bu­dou sto­lovat s Abraha­mem, Izákem a Jáko­bem v ne­bes­kém králov­ství,

späť na Matouš, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 Keď to počul Ježiš za­divil sa a po­vedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Iz­raelovi som nenašiel tak velikej viery.

Evanjelický

10 Keď to Ježiš počul, za­divil sa a po­vedal tým, ktorí Ho na­sledovali: Vprav­de hovorím vám: U ni­koho v Iz­raeli nenašiel som takej viery.

Ekumenický

10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a po­vedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru.

Bible21

10 Ježíš, překvapen tím, co us­lyšel, ře­kl těm, kdo šli za ním: „A­men, říkám vám, ta­kovou ví­ru jsem nikde v Iz­rae­li nenašel!

Bible21Matouš8,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček