Bible21Matouš7,16

Matouš 7:16

Po­zná­te je po je­jich ovo­ci. Sklízejí se snad hroz­ny z trní a fíky z bod­láčí?


Verš v kontexte

15 Dávej­te si po­zor na falešné pro­roky, kteří k vám při­cházejí v ovčím rouše, ale uvni­tř jsou to draví vl­ci. 16 Po­zná­te je po je­jich ovo­ci. Sklízejí se snad hroz­ny z trní a fíky z bod­láčí? 17 Tak tedy každý dob­rý strom nese dob­ré ovo­ce a špatný strom nese zlé ovo­ce.

späť na Matouš, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Po ich ovocí ich po­znáte. Či azda z tŕnia oberajú hroz­ná alebo z bodľače fíky?

Evanjelický

16 Po ovocí po­znáte ich. Či oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy?

Ekumenický

16 Po ovocí ich po­znáte. Vari oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy?

Bible21

16 Po­zná­te je po je­jich ovo­ci. Sklízejí se snad hroz­ny z trní a fíky z bod­láčí?

Bible21Matouš7,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček