Bible21Matouš6,28

Matouš 6:28

A pro­č si dělá­te sta­rosti s ob­lečením? Po­mys­lete na polní li­lie, jak rostou. Ne­pracují ani ne­předou,


Verš v kontexte

27 Copak si někdo z vás samý­mi sta­rost­mi pro­dlouží život o je­diný den? 28 A pro­č si dělá­te sta­rosti s ob­lečením? Po­mys­lete na polní li­lie, jak rostou. Ne­pracují ani ne­předou, 29 ale říkám vám, že ani Šalo­moun ve vší své slávě ne­byl ob­lečen jako jed­na z nich.

späť na Matouš, 6

Príbuzné preklady Roháček

28 A o odev prečože sa staráte? Po­vážte poľné ľalie, ako ras­tú: ne­pracujú ani ne­pradú;

Evanjelický

28 A o odev prečo ste ustaros­tení? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú, ne­na­máhajú sa a ne­pradú;

Ekumenický

28 A prečo ste takí ustaros­tení o oblečenie? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú: ne­na­máhajú sa a ne­pradú.

Bible21

28 A pro­č si dělá­te sta­rosti s ob­lečením? Po­mys­lete na polní li­lie, jak rostou. Ne­pracují ani ne­předou,

Bible21Matouš6,28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček