Bible21Matouš4,4

Matouš 4:4

On však od­po­věděl: „Je psáno: ‚Nejen chle­bem bude člověk živ, ale každým slovem vy­cházejícím z Božích úst.‘“


Verš v kontexte

3 Vtom k ně­mu přistou­pil Pokuši­tel a ře­kl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni to­muto ka­mení, ať se pro­mění v chleby.“ 4 On však od­po­věděl: „Je psáno: ‚Nejen chle­bem bude člověk živ, ale každým slovem vy­cházejícím z Božích úst.‘“ 5 Teh­dy ho ďábel vzal do svatého měs­ta a po­stavil ho na vr­cho­lek chrá­mu.

späť na Matouš, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 A on od­povedajúc riekol: Je na­písané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vy­chádza skr­ze ús­ta Božie.

Evanjelický

4 On však po­vedal: Na­písané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vy­chádza z úst Božích.

Ekumenický

4 On mu však od­povedal: Je na­písané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vy­chádza z Božích úst.

Bible21

4 On však od­po­věděl: „Je psáno: ‚Nejen chle­bem bude člověk živ, ale každým slovem vy­cházejícím z Božích úst.‘“

Bible21Matouš4,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček