Bible21Matouš4,13

Matouš 4:13

Opustil Na­za­ret a přišel byd­let do po­břežního měs­ta Kafarnaum v kra­jinách Za­bulon a Neftalí.


Verš v kontexte

12 Když Ježíš us­lyšel, že Jan byl uvězněn, vrá­til se do Ga­li­le­je. 13 Opustil Na­za­ret a přišel byd­let do po­břežního měs­ta Kafarnaum v kra­jinách Za­bulon a Neftalí. 14 Tak se na­plni­lo slovo pro­roka Iza­iáše:

späť na Matouš, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 a opus­tiac Nazaret prišiel a býval v Kafar­nau­me, ktoré leží pri mori, v krajoch Za­bulona a Nef­talima,

Evanjelický

13 Opus­til Nazaret a prešiel bývať do Kafar­nau­mu, prímor­ského mes­ta v krajoch zebulon­ských a nef­talim­ských,

Ekumenický

13 Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafar­nau­me na území Zebúluna a Naf­táliho,

Bible21

13 Opustil Na­za­ret a přišel byd­let do po­břežního měs­ta Kafarnaum v kra­jinách Za­bulon a Neftalí.

Bible21Matouš4,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček