Bible21Matouš3,16

Matouš 3:16

Jakmi­le byl Ježíš pokřtěn, vy­stou­pil hned z vody a hle, otevře­la se mu ne­besa a spatřil Božího Du­cha, jak se­stu­puje z nebe jako ho­lu­bice a při­chází na něj.


Verš v kontexte

15 „Ne­braň tomu,“ od­po­věděl mu Ježíš. „Tak­to má­me na­plnit veške­rou spravedlnost.“ A tak mu ne­bránil. 16 Jakmi­le byl Ježíš pokřtěn, vy­stou­pil hned z vody a hle, otevře­la se mu ne­besa a spatřil Božího Du­cha, jak se­stu­puje z nebe jako ho­lu­bice a při­chází na něj. 17 Vtom se z nebe ozval hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“

späť na Matouš, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý so­stupoval akoby holubica a pri­chádzal na neho.

Evanjelický

16 Keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zo­stupoval ako holubica a pri­chádzal na Neho.

Ekumenický

16 Po krs­te Ježiš hneď vy­stúpil z vody. Vtom sa mu ot­vorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zo­stupoval naňho.

Bible21

16 Jakmi­le byl Ježíš pokřtěn, vy­stou­pil hned z vody a hle, otevře­la se mu ne­besa a spatřil Božího Du­cha, jak se­stu­puje z nebe jako ho­lu­bice a při­chází na něj.

Bible21Matouš3,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček