Bible21Matouš3,15

Matouš 3:15

„Ne­braň tomu,“ od­po­věděl mu Ježíš. „Tak­to má­me na­plnit veške­rou spravedlnost.“ A tak mu ne­bránil.


Verš v kontexte

14 Jan mu v tom ale vel­mi bránil: „Já po­tře­bu­ji být pokřtěn od te­be, a ty při­cházíš za mnou?“ 15 „Ne­braň tomu,“ od­po­věděl mu Ježíš. „Tak­to má­me na­plnit veške­rou spravedlnost.“ A tak mu ne­bránil. 16 Jakmi­le byl Ježíš pokřtěn, vy­stou­pil hned z vody a hle, otevře­la se mu ne­besa a spatřil Božího Du­cha, jak se­stu­puje z nebe jako ho­lu­bice a při­chází na něj.

späť na Matouš, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale Ježiš od­povedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme na­pl­nili všet­ku spraved­livosť. Vtedy ho nechal.

Evanjelický

15 Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší na­pl­niť všet­ku spravod­livosť. Po­volil Mu teda.

Ekumenický

15 Ale Ježiš mu od­povedal: Nechaj to teraz! Pat­rí sa nám vy­konať všet­ko, čo je spravod­livé. A tak mu Ján už neb­ránil.

Bible21

15 „Ne­braň tomu,“ od­po­věděl mu Ježíš. „Tak­to má­me na­plnit veške­rou spravedlnost.“ A tak mu ne­bránil.

Bible21Matouš3,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček