Bible21Matouš28,15

Matouš 28:15

Strážní vza­li peníze a děla­li, jak byli poučeni. A toto vy­svět­lení je mezi Ži­dy rozšířeno až dodnes.


Verš v kontexte

14 Kdy­by se o tom do­sle­chl pro­kurátor, my ho uklidní­me a po­stará­me se, abys­te nemě­li potíže.“ 15 Strážní vza­li peníze a děla­li, jak byli poučeni. A toto vy­svět­lení je mezi Ži­dy rozšířeno až dodnes. 16 Je­denáct učedníků pak ode­šlo do Ga­li­le­je na ho­ru, kte­rou jim Ježíš určil.

späť na Matouš, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 A oni vzali peniaze a urobili, jako boli po­učení. A tá reč je rozh­lásená u Židov až do dnešného dňa.

Evanjelický

15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A táto zvesť je rozšírená medzi Žid­mi až do­dnes.

Ekumenický

15 Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A tieto reči sú rozšírené medzi Žid­mi až do dnešných dní.

Bible21

15 Strážní vza­li peníze a děla­li, jak byli poučeni. A toto vy­svět­lení je mezi Ži­dy rozšířeno až dodnes.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček