Bible21Matouš2,23

Matouš 2:23

Přišel tam a byd­lel ve městě zvaném Na­za­ret. Tak se na­plni­la slova pro­roků, že bude na­zýván Na­za­retský.


Verš v kontexte

21 Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do iz­rael­ské země. 22 Us­lyšel ale, že v Jud­s­ku místo svého otce He­roda kraluje Ar­che­laos, a tak se tam bál jít. Když po­tom od Boha do­stal ve snu po­kyn, ob­rá­til se do ga­li­lej­ského kraje. 23 Přišel tam a byd­lel ve městě zvaném Na­za­ret. Tak se na­plni­la slova pro­roků, že bude na­zýván Na­za­retský.

späť na Matouš, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 a prij­dúc ta býval v mes­te zvanom Nazarete, aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané skr­ze prorokov, že sa bude volať Nazarej­ský.

Evanjelický

23 A príduc tam, osadil sa v mes­te zvanom Nazaret, aby sa na­pl­nilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaret­ský.

Ekumenický

23 Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa spl­nilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaret­ský.

Bible21

23 Přišel tam a byd­lel ve městě zvaném Na­za­ret. Tak se na­plni­la slova pro­roků, že bude na­zýván Na­za­retský.

Bible21Matouš2,23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček