Bible21Matouš16,20

Matouš 16:20

Teh­dy učedníky přísně na­po­menul, aby niko­mu neříka­li, že on je Mesiáš.


Verš v kontexte

19 Dám ti klíče ne­bes­kého králov­ství: coko­li svážeš na ze­mi, bude svázáno v ne­bi, a coko­li na zemi roz­vážeš, bude roz­vázáno v nebi.“ 20 Teh­dy učedníky přísně na­po­menul, aby niko­mu neříka­li, že on je Mesiáš. 21 Od té doby za­čal Ježíš ozna­movat svým učedníkům, že mu­sí jít do Je­ruzalé­ma, mno­ho vy­trpět od starších, vrch­ních kněží a znal­ců Písma, být za­bit a třetího dne vstát z mrt­vých.

späť na Matouš, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy pri­kázal svojim učeníkom, aby to ni­komu ne­povedali, že on je Kris­tus.

Evanjelický

20 Po­tom prís­ne pri­kázal učeníkom, aby nehovorili ni­komu, že On je Kris­tus .

Ekumenický

20 Vtedy učeníkom pri­kázal, aby ni­komu nehovorili, že on je Kris­tus.

Bible21

20 Teh­dy učedníky přísně na­po­menul, aby niko­mu neříka­li, že on je Mesiáš.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček