Bible21Matouš13,51

Matouš 13:51

Po­chopi­li jste to všechno?“ „Ano,“ od­po­vědě­li mu.


Verš v kontexte

50 a vhodí je do oh­nivé pe­ce. Tam bude pláč a skřípění zu­bů. 51 Po­chopi­li jste to všechno?“ „Ano,“ od­po­vědě­li mu. 52 Na to jim ře­kl: „Každý uči­tel Písma, který se stal učedníkem ne­bes­kého králov­ství, je jako hos­podář, který vy­náší ze svého pokla­du nové i staré věci.“

späť na Matouš, 13

Príbuzné preklady Roháček

51 A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto všet­kému? A oni mu po­vedali: Áno, Pane.

Evanjelický

51 Či ste to všet­ko po­chopili? Od­povedali Mu: Áno.

Ekumenický

51 Po­chopili ste to všet­ko? Od­povedali mu: Áno.

Bible21

51 Po­chopi­li jste to všechno?“ „Ano,“ od­po­vědě­li mu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček