Bible21Matouš12,25

Matouš 12:25

Ježíš ale znal je­jich myšlenky, a tak jim ře­kl: „Každé králov­ství roz­dělené samo pro­ti sobě zpustne a žádné město nebo dům roz­dělený pro­ti sobě ne­ob­sto­jí.


Verš v kontexte

24 Když to us­lyše­li fa­ri­ze­ové, řek­li: „­Tenhle ne­vy­mítá dé­mo­ny ji­nak než Belzeb­u­bem, knížetem démonů!“ 25 Ježíš ale znal je­jich myšlenky, a tak jim ře­kl: „Každé králov­ství roz­dělené samo pro­ti sobě zpustne a žádné město nebo dům roz­dělený pro­ti sobě ne­ob­sto­jí. 26 Vy­mítá-li sa­tan sa­ta­na, je roz­dělen sám pro­ti sobě. Jak tedy ob­sto­jí jeho králov­ství?

späť na Matouš, 12

Príbuzné preklady Roháček

25 A Ježiš vediac ich myšlien­ky po­vedal im: Každé kráľov­stvo, roz­delené proti sebe, pust­ne; a ni­ktoré mes­to, roz­delené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, roz­delený proti sebe, ne­ob­stojí.

Evanjelický

25 Ježiš po­znal ich zmýšľanie a riekol im: Každé kráľov­stvo ro­z­dvojené pust­ne a mes­to alebo dom ro­z­dvojený ne­ob­stojí.

Ekumenický

25 On po­znal ich myšlien­ky a po­vedal im: Každé kráľov­stvo vnútor­ne roz­delené pust­ne, a nijaké mes­to alebo dom vnútor­ne roz­delený ne­ob­stojí.

Bible21

25 Ježíš ale znal je­jich myšlenky, a tak jim ře­kl: „Každé králov­ství roz­dělené samo pro­ti sobě zpustne a žádné město nebo dům roz­dělený pro­ti sobě ne­ob­sto­jí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček