Bible21Matouš12,24

Matouš 12:24

Když to us­lyše­li fa­ri­ze­ové, řek­li: „­Tenhle ne­vy­mítá dé­mo­ny ji­nak než Belzeb­u­bem, knížetem démonů!“


Verš v kontexte

23 Všech­ny zástu­py žas­ly: „Není snad to­hle ten Syn Davidův?“ 24 Když to us­lyše­li fa­ri­ze­ové, řek­li: „­Tenhle ne­vy­mítá dé­mo­ny ji­nak než Belzeb­u­bem, knížetem démonů!“ 25 Ježíš ale znal je­jich myšlenky, a tak jim ře­kl: „Každé králov­ství roz­dělené samo pro­ti sobě zpustne a žádné město nebo dům roz­dělený pro­ti sobě ne­ob­sto­jí.

späť na Matouš, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale keď to počuli farize­ovia, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba Bel­zebúbom, kniežaťom nad démonami.

Evanjelický

24 Keď to počuli farizeji, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba ak Bel­zebubom, kniežaťom démonov.

Ekumenický

24 Keď to farizeji počuli, po­vedali: Ten­to vy­háňa démonov iba mocou Bel­zebula, vlád­cu démonov.

Bible21

24 Když to us­lyše­li fa­ri­ze­ové, řek­li: „­Tenhle ne­vy­mítá dé­mo­ny ji­nak než Belzeb­u­bem, knížetem démonů!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček