Bible21Matouš1,25

Matouš 1:25

Ne­spal s ní ale až do do­by, kdy po­ro­di­la sy­na, je­muž dal jméno Ježíš.


Verš v kontexte

23 „Hle, pan­na počne a po­rodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s ná­mi. 24 Když se Josef pro­bu­dil, za­choval se, jak mu přikázal Hos­po­dinův an­děl, a vzal si Ma­rii za manželku. 25 Ne­spal s ní ale až do do­by, kdy po­ro­di­la sy­na, je­muž dal jméno Ježíš.

späť na Matouš, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale jej ne­poz­nal, do­kiaľ ne­porodila svoj­ho pr­vorodeného syna a na­zval jeho meno Ježiš.

Evanjelický

25 ne­ob­coval s ňou, kým ne­porodila syna, a dal Mu meno Ježiš.

Ekumenický

25 Ne­poz­nal ju však, kým ne­porodila syna, ktorému dal meno Ježiš.

Bible21

25 Ne­spal s ní ale až do do­by, kdy po­ro­di­la sy­na, je­muž dal jméno Ježíš.

Bible21Matouš1,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček