Bible21Matouš1,20

Matouš 1:20

Když však o tom přemýš­lel, hle, ve snu se mu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „J­osefe, synu Davi­dův, ne­boj se vzít si Ma­rii za manželku, ne­boť to, co v ní bylo poča­to, je z Du­cha svatého.


Verš v kontexte

19 Její muž Josef byl sprave­dlivý, a pro­tože ji ne­ch­těl veřejně zostu­dit, roz­ho­dl se, že se s ní ro­ze­jde v ti­chosti. 20 Když však o tom přemýš­lel, hle, ve snu se mu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „J­osefe, synu Davi­dův, ne­boj se vzít si Ma­rii za manželku, ne­boť to, co v ní bylo poča­to, je z Du­cha svatého. 21 Po­rodí syna a dáš mu jméno Ježíš, ne­boť on za­chrání svůj lid od je­jich hříchů.“

späť na Matouš, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď o tom pre­mýšľal, hľa, ukázal sa mu an­jel Pánov vo sne a po­vedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manžel­ku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;

Evanjelický

20 Keď pre­mýšľal o tom, aj­hľa, zjavil sa mu vo sne an­jel Pánov a po­vedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Ekumenický

20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov an­jel a po­vedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Bible21

20 Když však o tom přemýš­lel, hle, ve snu se mu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „J­osefe, synu Davi­dův, ne­boj se vzít si Ma­rii za manželku, ne­boť to, co v ní bylo poča­to, je z Du­cha svatého.

Bible21Matouš1,20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček