Bible21Matouš1,19

Matouš 1:19

Její muž Josef byl sprave­dlivý, a pro­tože ji ne­ch­těl veřejně zostu­dit, roz­ho­dl se, že se s ní ro­ze­jde v ti­chosti.


Verš v kontexte

18 Na­ro­zení Ježíše Krista se událo tak­to: Jeho matka Ma­rie byla za­snou­be­na Josefovi, ale před­tím, než se vza­li, se ukázalo, že je těhotná z Du­cha svatého. 19 Její muž Josef byl sprave­dlivý, a pro­tože ji ne­ch­těl veřejně zostu­dit, roz­ho­dl se, že se s ní ro­ze­jde v ti­chosti. 20 Když však o tom přemýš­lel, hle, ve snu se mu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „J­osefe, synu Davi­dův, ne­boj se vzít si Ma­rii za manželku, ne­boť to, co v ní bylo poča­to, je z Du­cha svatého.

späť na Matouš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale Jozef, jej muž, súc spraved­livý a nech­cúc jej urobiť po­tupu chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.

Evanjelický

19 Jej muž Jozef bol spravod­livý; nech­cel ju vy­staviť han­be, ale chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.

Ekumenický

19 Jej muž Jozef bol však spravod­livý a nech­cel ju verej­ne vy­staviť han­be. Roz­hodol sa teda taj­ne ju pre­pus­tiť.

Bible21

19 Její muž Josef byl sprave­dlivý, a pro­tože ji ne­ch­těl veřejně zostu­dit, roz­ho­dl se, že se s ní ro­ze­jde v ti­chosti.

Bible21Matouš1,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček