Bible21Malachiáš3,10

Malachiáš 3:10

Snes­te všech­ny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vy­zkoušej­te, praví Hos­po­din zástupů, zda vám ne­zo­tvírám ne­bes­ké prů­du­chy a ne­vy­li­ji na vás požeh­nání, že ho ani ne­po­be­rete.


Verš v kontexte

9 Jste na­prosto pro­kletí, že mě okrádá­te, vy, ce­lý náro­de! 10 Snes­te všech­ny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vy­zkoušej­te, praví Hos­po­din zástupů, zda vám ne­zo­tvírám ne­bes­ké prů­du­chy a ne­vy­li­ji na vás požeh­nání, že ho ani ne­po­be­rete. 11 Za­stavím kvů­li vám škůd­ce, aby vám neničil úro­du země, a také réva na vi­nici vám ne­za­jde, praví Hos­po­din zástupů.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Dones­te celý desiatok do domu po­kladu, aby bola po­trava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hos­podin Zá­stupov, či vám ne­po­ot­váram nebes­kých prieduchov a nevylejem vám požeh­nania až pre­hoj­ne.

Evanjelický

10 Prinášaj­te celé desiat­ky do po­klad­nice a v mojom dome bude poživeň; vy­skúšaj­te ma tým­to - vraví Hos­podin moc­nos­tí: Či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás až nad­bytok požeh­nania!

Ekumenický

10 Prinášaj­te celé desiat­ky do zásobár­ne. Keď bude po­trava v mojom dome, po­tom ma vy­skúšaj­te — vraví Hos­podin zá­stupov —, či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás nad­mieru požeh­nania. A bude po nedos­tat­ku.

Bible21

10 Snes­te všech­ny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vy­zkoušej­te, praví Hos­po­din zástupů, zda vám ne­zo­tvírám ne­bes­ké prů­du­chy a ne­vy­li­ji na vás požeh­nání, že ho ani ne­po­be­rete.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček