Bible21Malachiáš1,8

Malachiáš 1:8

Když k obě­ti přináší­te slepé zvíře, copak to není špatně? Když přináší­te chro­mé a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout své­mu vla­daři, jest­li se mu tím za­líbíš a za­hrne tě přízní, praví Hos­po­din zástupů.


Verš v kontexte

7 Tak, že na můj ol­tář přináší­te po­sk­vrněný chléb. „Jak tě poskvrňujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „­Na Hos­po­di­nově sto­le nezáleží.“ 8 Když k obě­ti přináší­te slepé zvíře, copak to není špatně? Když přináší­te chro­mé a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout své­mu vla­daři, jest­li se mu tím za­líbíš a za­hrne tě přízní, praví Hos­po­din zástupů. 9 Jen si na­kloňuj­te Bo­ha, aby se nad vá­mi sli­toval – jenže s tímhle v rukách? Pro­jeví svou přízeň ko­mu­ko­li z vás? praví Hos­po­din zástupů.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď donášate obetovať slepé, to nie je zlé; a keď do­vádzate chromé alebo ne­moc­né, to nie je zlé! Nože obetuj to svoj­mu vladárovi, či mu budeš milý, alebo či po­hliad­ne na teba? hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

8 Keď prinášate slepé ako obeť, nie je na tom nič zlé? Keď prinášate krívajúce a choré, nie je na tom nič zlé? Zanes to svoj­mu mies­to­držiteľovi! Či sa mu za­páčiš? Či ti pre­ukáže priazeň? - hovorí Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

8 Keď na obetu prinášate slepé zviera, nie je to nič zlé? Keď prinášate chromé a choré, nie je to nič zlé? Zanes to svoj­mu mies­to­držiteľovi, či sa mu za­páčiš a či ťa prij­me? ! — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

8 Když k obě­ti přináší­te slepé zvíře, copak to není špatně? Když přináší­te chro­mé a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout své­mu vla­daři, jest­li se mu tím za­líbíš a za­hrne tě přízní, praví Hos­po­din zástupů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček