Bible21Malachiáš1,7

Malachiáš 1:7

Tak, že na můj ol­tář přináší­te po­sk­vrněný chléb. „Jak tě poskvrňujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „­Na Hos­po­di­nově sto­le nezáleží.“


Verš v kontexte

6 Syn má v úctě svého otce a služebník svého pá­na. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň pře­de mnou? praví Hos­po­din zástupů vám, kněží, kteří po­hrdá­te mým jménem. „Jak po­hrdá­me tvým jménem?“ ptá­te se. 7 Tak, že na můj ol­tář přináší­te po­sk­vrněný chléb. „Jak tě poskvrňujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „­Na Hos­po­di­nově sto­le nezáleží.“ 8 Když k obě­ti přináší­te slepé zvíře, copak to není špatně? Když přináší­te chro­mé a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout své­mu vla­daři, jest­li se mu tím za­líbíš a za­hrne tě přízní, praví Hos­po­din zástupů.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Donášate na môj ol­tár poškvr­nený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškv­rňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hos­podinovým sa opo­vr­huje.

Evanjelický

7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb, a spytujete sa: Čím sme ho poškvr­nili? Tým, že hovoríte: Hos­podinovým obet­ným stolom možno opo­vr­hovať.

Ekumenický

7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb a pýtate sa: Čím sme ťa poškvr­nili? Tým, že vravíte: Hos­podinov stôl nie je taký dôležitý.

Bible21

7 Tak, že na můj ol­tář přináší­te po­sk­vrněný chléb. „Jak tě poskvrňujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „­Na Hos­po­di­nově sto­le nezáleží.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček