Bible21Lukáš21,25

Lukáš 21:25

„­Na slun­ci, měsíci a hvěz­dách bu­dou zvláštní úka­zy. Na zemi bude úzkost mezi náro­dy, bez­radný­mi před zuřícím mořským pří­bo­jem.


Verš v kontexte

24 Bu­dou pa­dat ostřím meče a bu­dou od­ve­deni do za­jetí mezi všech­ny náro­dy. Po Je­ruzalé­mu bu­dou šlapat po­hané, dokud se ča­sy po­hanů nenaplní.“ 25 „­Na slun­ci, měsíci a hvěz­dách bu­dou zvláštní úka­zy. Na zemi bude úzkost mezi náro­dy, bez­radný­mi před zuřícím mořským pří­bo­jem. 26 Li­dé bu­dou zmírat stra­chy v před­tuše to­ho, co má při­jít na svět, ne­boť ne­bes­ké mo­cnosti se bu­dou otřásat.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, ne­vediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vl­nobitie,

Evanjelický

25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviez­dach, a na zemi úz­kosť národov, ktoré budú bez­rad­né pre hučanie mora i vl­nobitia;

Ekumenický

25 Na sln­ku, na mesiaci i na hviez­dach budú znamenia. Národy na zemi budú pl­né úz­kos­ti a zmät­ku z burácania mora a vl­nobitia.

Bible21

25 „­Na slun­ci, měsíci a hvěz­dách bu­dou zvláštní úka­zy. Na zemi bude úzkost mezi náro­dy, bez­radný­mi před zuřícím mořským pří­bo­jem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček