Bible21Lukáš21,24

Lukáš 21:24

Bu­dou pa­dat ostřím meče a bu­dou od­ve­deni do za­jetí mezi všech­ny náro­dy. Po Je­ruzalé­mu bu­dou šlapat po­hané, dokud se ča­sy po­hanů nenaplní.“


Verš v kontexte

23 Běda bude v těch dnech těhotným a ko­jícím, pro­tože na zemi při­jde ve­liké strádání a hněv pro­ti to­muto li­du. 24 Bu­dou pa­dat ostřím meče a bu­dou od­ve­deni do za­jetí mezi všech­ny náro­dy. Po Je­ruzalé­mu bu­dou šlapat po­hané, dokud se ča­sy po­hanů nenaplní.“ 25 „­Na slun­ci, měsíci a hvěz­dách bu­dou zvláštní úka­zy. Na zemi bude úzkost mezi náro­dy, bez­radný­mi před zuřícím mořským pří­bo­jem.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

24 a budú padať os­trím meča a zajatí za­vedení budú medzi všet­ky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od po­hanov, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov.

Evanjelický

24 A budú padať pod os­trím meča a ako zajatí za­vlečení budú medzi všet­ky národy. A Jeruzalem budú plieniť po­hania, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov.

Ekumenický

24 Ľudia budú padať pod os­trím meča, od­vedú ich do zajatia medzi všet­ky národy a po Jeruzaleme budú šliapať po­hania, kým sa ne­na­pl­nia časy po­hanov.

Bible21

24 Bu­dou pa­dat ostřím meče a bu­dou od­ve­deni do za­jetí mezi všech­ny náro­dy. Po Je­ruzalé­mu bu­dou šlapat po­hané, dokud se ča­sy po­hanů nenaplní.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček