Bible21Lukáš2,44

Lukáš 2:44

V do­mnění, že je v ka­ravaně, uš­li den ces­ty, než ho za­ča­li hledat mezi příbuzný­mi a známý­mi.


Verš v kontexte

43 Když svátky skonči­ly a oni se vrace­li do­mů, chlapec Ježíš zůstal bez vědo­mí ro­dičů v Je­ruzalémě. 44 V do­mnění, že je v ka­ravaně, uš­li den ces­ty, než ho za­ča­li hledat mezi příbuzný­mi a známý­mi. 45 Když ho však nenaš­li, vrá­ti­li se a hleda­li ho v Je­ruzalémě.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

44 Ale domnievajúc sa, že je medzi spolu­ces­tujúcimi, od­išli deň ces­ty a hľadali ho medzi príbuz­nými a známymi.

Evanjelický

44 ale sa dom­nievali, že je v zá­stupe pút­nikov, prešli deň ces­ty a hľadali Ho medzi príbuz­nými a známymi.

Ekumenický

44 Keďže sa dom­nievali, že je nie­kde v sprievode, prešli deň ces­ty, po­tom ho hľadali medzi príbuz­nými a známymi.

Bible21

44 V do­mnění, že je v ka­ravaně, uš­li den ces­ty, než ho za­ča­li hledat mezi příbuzný­mi a známý­mi.

Bible21Lukáš2,44

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček