Bible21Lukáš2,39

Lukáš 2:39

Když vy­ko­na­li všech­no pod­le Hos­po­di­nova záko­na, vrá­ti­li se do svého měs­ta Na­za­retu v Ga­li­le­ji.


Verš v kontexte

38 Přistou­pi­la ve stejnou chví­li, vzdáva­la chválu Bohu a říka­la o něm všem, kdo v Je­ruzalémě očekáva­li vy­kou­pení. 39 Když vy­ko­na­li všech­no pod­le Hos­po­di­nova záko­na, vrá­ti­li se do svého měs­ta Na­za­retu v Ga­li­le­ji. 40 Chlapec pak ros­tl a sí­lil, na­plňován moud­rostí, a Boží mi­lost byla s ním.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

39 A keď vy­konali všet­ko podľa zákona Pánov­ho, na­vrátili sa do Galilee, do svoj­ho mes­ta, Nazareta.

Evanjelický

39 A keď vy­konali všet­ko podľa zákona Pánov­ho, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta.

Ekumenický

39 Keď vy­konali všet­ko podľa Pánov­ho zákona, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta.

Bible21

39 Když vy­ko­na­li všech­no pod­le Hos­po­di­nova záko­na, vrá­ti­li se do svého měs­ta Na­za­retu v Ga­li­le­ji.

Bible21Lukáš2,39

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček