Bible21Lukáš2,15

Lukáš 2:15

Jakmi­le od nich an­dělé ode­š­li do ne­be, pastýři si řek­li: „Po­jď­me do Bet­lé­ma! Podívá­me se, jak se stalo, co nám Hos­po­din oznámil.“


Verš v kontexte

14 „S­láva na výsos­tech Bo­hua na zemi pokoj li­dem dob­ré vůle.“ 15 Jakmi­le od nich an­dělé ode­š­li do ne­be, pastýři si řek­li: „Po­jď­me do Bet­lé­ma! Podívá­me se, jak se stalo, co nám Hos­po­din oznámil.“ 16 Po­spíši­li si te­dy, a když přiš­li, nalez­li Ma­rii, Josefa i děťátko ležící v jes­lích.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A stalo sa, keď od­išli od nich an­jeli do neba, že si po­vedali mužovia, tí pas­tieri: Nože poďme až do Bet­lehema a vidz­me, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán!

Evanjelický

15 Keď an­jeli od­išli od nich do neba, po­vedali si pas­tieri: Poďme až do Bet­lehema a po­zrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.

Ekumenický

15 Len čo sa an­jeli vrátili do neba, pas­tieri sa roz­hod­li: Poďme teda do Bet­lehema a po­zrime, čo sa tam stalo — čo nám oznámil Pán.

Bible21

15 Jakmi­le od nich an­dělé ode­š­li do ne­be, pastýři si řek­li: „Po­jď­me do Bet­lé­ma! Podívá­me se, jak se stalo, co nám Hos­po­din oznámil.“

Bible21Lukáš2,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček