Bible21Lukáš15,18

Lukáš 15:18

Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem pro­ti nebi i pro­ti to­bě!


Verš v kontexte

17 Na­ko­nec přišel k sobě. Ře­kl si: ‚Ko­lik ná­deníků má u mého otce jíd­la na­zbyt, a já tu umírám hla­dy! 18 Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem pro­ti nebi i pro­ti to­bě! 19 Už si ne­za­s­loužím být po­važován za tvého sy­na. Udě­lej mě jedním ze svých nádeníků.‘

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 Vstanem a poj­dem k svoj­mu Ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou,

Evanjelický

18 Vstanem, pôj­dem k ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe

Ekumenický

18 Vstanem, pôj­dem k svojmu ot­covi a po­viem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe.

Bible21

18 Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem pro­ti nebi i pro­ti to­bě!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček