Bible21Lukáš12,47

Lukáš 12:47

Služebník, který znal vů­li svého pá­na, ale ne­připravil se a ne­jednal pod­le jeho vůle, bude hodně bit.


Verš v kontexte

46 pak jeho pán při­jde v den, kdy to nečeká, a v ho­di­nu, kte­rou ne­zná, od­halí ho a vy­káže ven mezi ne­věrné. 47 Služebník, který znal vů­li svého pá­na, ale ne­připravil se a ne­jednal pod­le jeho vůle, bude hodně bit. 48 Ten, který ji ne­znal, bude bit méně, i když dělal tre­stuhodné věci. Ko­mu­ko­li je hodně dáno, od toho bude hodně vy­žádáno. Komu svěři­li hodně, od toho vy­žádají víc.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

47 A oný sluha, ktorý znal vôľu svoj­ho pána a nez­hotovil sa ani ne­urobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý.

Evanjelický

47 Ale sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, a nebol pri­pravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý:

Ekumenický

47 Ten sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, no ne­prip­ravil sa a ne­pl­nil jeho vôľu, bude veľmi bitý.

Bible21

47 Služebník, který znal vů­li svého pá­na, ale ne­připravil se a ne­jednal pod­le jeho vůle, bude hodně bit.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček