Bible21Lukáš1,18

Lukáš 1:18

„­Pod­le če­ho to poznám?“ ze­ptal se an­dě­la Za­cha­ri­áš. „Vž­dyť jsem stařec! I moje manželka je v pokroči­lém věku.“


Verš v kontexte

17 Před jeho tváří půjde v du­chu a moci Eliášově, aby ob­rá­til srd­ce ot­ců k synům a ne­po­volné k moud­rosti sprave­dlivých, aby při­chys­tal Pánu připra­vený lid.“ 18 „­Pod­le če­ho to poznám?“ ze­ptal se an­dě­la Za­cha­ri­áš. „Vž­dyť jsem stařec! I moje manželka je v pokroči­lém věku.“ 19 An­děl mu od­po­věděl: „Já jsem Gab­ri­el, který sto­jí před Boží tváří! Byl jsem po­s­lán, abych k to­bě pro­mlu­vil a ozná­mil ti tu ra­dostnou novi­nu.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Po čom to po­znám? Lebo ja som starý, aj moja manžel­ka je po­kročilá vo svojich dňoch.

Evanjelický

18 I po­vedal Za­chariáš an­jelovi: Po čom to po­znám? Veď som starý a moja manžel­ka je tiež v rokoch.

Ekumenický

18 Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Podľa čoho to po­znám? Veď ja som starec a moja manžel­ka je v pokročilom veku.

Bible21

18 „­Pod­le če­ho to poznám?“ ze­ptal se an­dě­la Za­cha­ri­áš. „Vž­dyť jsem stařec! I moje manželka je v pokroči­lém věku.“

Bible21Lukáš1,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček