Bible21Leviticus3

Leviticus

Pokojné oběti1 „Přináší-li někdo da­rem pokojnou oběť ze sko­tu, ať přive­de před Hos­po­di­na sam­ce či sa­mici bez va­dy. 2 Vloží ruku na hlavu své obě­ti a za­bi­je ji u vcho­du do Stanu setkávání; kněží, synové Áro­novi, pak pokropí ol­tář krví ze všech stran. 3 Po­tom ať z této pokojné obě­ti při­ne­se oh­nivou oběť Hos­po­di­nu: tuk přikrývající vni­třnosti i vše­chen tuk ko­lem vni­třností, 4 obě led­vi­ny s tu­kem, který je na nich i na sla­binách, a ja­terní lalok, který ode­jme spo­lu s led­vi­na­mi. 5 Áro­novi synové to pak ne­chají dý­mat na ol­táři spo­lu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako oh­nivou oběť příjemně vonící Hos­po­di­nu. 6 Přináší-li Hos­po­di­nu da­rem pokojnou oběť z bravu, ať přive­de sam­ce nebo sa­mici bez va­dy. 7 Přináší-li da­rem jeh­ně, přive­de je před Hos­po­di­na, 8 vloží ruku na hlavu své obě­ti a za­bi­je ji před Stanem setkávání; Áro­novi synové pak její krví pokropí ol­tář ze všech stran. 9 Po­tom z pokojné obě­ti při­ne­se oh­nivou oběť Hos­po­di­nu: její tuk, to­tiž ce­lý tučný ocas, který ode­jme těsně u kostrče, tuk přikrývající vni­třnosti a vše­chen tuk ko­lem vni­třností, 10 obě led­vi­ny s tu­kem, který je na nich i na sla­binách, a ja­terní lalok, který ode­jme spo­lu s led­vi­na­mi. 11 Kněz to pak ne­chá dý­mat na ol­táři jako pokrm oh­nivé obě­ti Hos­po­di­nu. 12 Přináší-li da­rem kůzle, přive­de je před Hos­po­di­na, 13 vloží ruku na jeho hlavu a za­bi­je je před Stanem setkávání; Áro­novi synové pak jeho krví pokropí ol­tář ze všech stran. 14 Po­tom z něj při­ne­se oh­nivou oběť Hos­po­di­nu: tuk přikrývající vni­třnosti a vše­chen tuk ko­lem vni­třností, 15 obě led­vi­ny s tu­kem, který je na nich i na sla­binách, a ja­terní lalok, který ode­jme spo­lu s led­vi­na­mi. 16 Kněz to pak ne­chá dý­mat na ol­táři jako pokrm oh­nivé obě­ti, jako příjemnou vůni. Vše­chen tuk patří Hos­po­di­nu. 17 Toto je věčné us­tano­vení pro všech­na vaše poko­lení, ve všech vašich příbyt­cích: Ne­smí­te jíst žádný tuk a žádnou krev.“

Bible21Leviticus3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček