Bible21Leviticus2

Leviticus

Moučné oběti1 „Přináší-li někdo Hos­po­di­nu moučnou oběť, ať ji da­ruje z jemné mou­ky. Tu po­li­je ole­jem, po­loží na ni ka­di­dlo 2 a při­ne­se ji k Áro­novým synům, kněžím. Kněz pak z toho vez­me hrst jemné mou­ky s ole­jem a všech­no ka­di­dlo. Ten­to pamá­teční díl ne­chá dý­mat na ol­táři jako oh­nivou oběť příjemně vonící Hos­po­di­nu. 3 Zby­tek moučné obě­ti připadne Áro­novi a jeho synům jako sva­tosvatý díl z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu. 4 Přinášíš-li da­rem moučnou oběť pečenou v pe­ci, udě­lej z jemné mou­ky ne­kvašené bo­chánky za­dělané ole­jem nebo ne­kvašené placky po­mazané ole­jem. 5 Je-li tvým da­rem moučná oběť smažená na pánvi, ať je z jemné mou­ky za­dělané ole­jem, ne­kvašená. 6 Roz­drob ji na kous­ky a po­lij ole­jem; je to moučná oběť. 7 Je-li tvým da­rem moučná oběť připra­vená v kotlíku, ať je připra­ve­na z jemné mou­ky s ole­jem. 8 Když tak­to připra­venou moučnou oběť při­ne­seš Hos­po­di­nu, bude předá­na knězi. Ten ji do­ne­se k ol­táři, 9 ode­jme z ní pamá­teční díl a ne­chá jej dý­mat na ol­táři jako oh­nivou oběť příjemně vonící Hos­po­di­nu. 10 Zby­tek moučné obě­ti připadne Áro­novi a jeho synům jako sva­tosvatý díl z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu. 11 Žádná moučná oběť, kte­rou při­ne­sete Hos­po­di­nu, ne­smí být kvašená. Nikdy ne­dá­te dý­mat jako oh­nivou oběť Hos­po­di­nu žádný kvas ani med. 12 Můžete je Hos­po­di­nu přinášet jako dar z prvo­tin, ale ne­smí­te je obětovat na ol­táři jako příjemnou vůni. 13 Každý dar moučné obě­ti ochuť so­lí; ne­do­pu­sť, aby při tvé moučné obě­ti chybě­la sůl smlou­vy tvého Bo­ha. S každým svým da­rem při­nes sůl. 14 Přinášíš-li Hos­po­di­nu da­rem moučnou oběť z prvo­tin, při­nes k této obě­ti drcené zrní z čer­stvých klasů pražených na ohni. 15 Při­dej k ní olej a po­lož na ni ka­di­dlo; je to moučná oběť. 16 Kněz pak část drceného zrní a ole­je a všech­no ka­di­dlo ne­chá dý­mat jako pamá­teční díl; je to oh­nivá oběť Hospodinu.“

Bible21Leviticus2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček