Bible21Leviticus17,14

Leviticus 17:14

Vž­dyť živo­tem každého tvo­ra je krev, právě ta je jeho živo­tem! Pro­to jsem synům Iz­rae­le ře­kl: Ne­smí­te jíst krev žádného tvo­ra, ne­boť živo­tem každého tvo­ra je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vy­ob­cován.


Verš v kontexte

13 Kdoko­li ze synů Iz­rae­le nebo z přis­těhoval­ců, kteří ži­jí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, mu­sí vy­ce­dit jeho krev a přikrýt ji pra­chem. 14 Vž­dyť živo­tem každého tvo­ra je krev, právě ta je jeho živo­tem! Pro­to jsem synům Iz­rae­le ře­kl: Ne­smí­te jíst krev žádného tvo­ra, ne­boť živo­tem každého tvo­ra je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vy­ob­cován. 15 Kdoko­li, ať už do­mácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo roz­sápaného, vy­pere si oděv, omyje se vodou a bude nečis­tý až do veče­ra. Teprve pak bude čis­tý.

späť na Leviticus, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý.

Evanjelický

14 Lebo životom každého tela je jeho krv. Pre­to som riekol Iz­rael­com: Krv z nijakého tela nejedz­te, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je od­stránený každý, kto by ju jedol.

Ekumenický

14 Veď život každého tvora je v jeho kr­vi, ona ho oživuje. Pre­to som Iz­raelitom po­vedal: Ne­smiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho kr­vi. Každý, kto by ju jedol, bude od­stránený.

Bible21

14 Vž­dyť živo­tem každého tvo­ra je krev, právě ta je jeho živo­tem! Pro­to jsem synům Iz­rae­le ře­kl: Ne­smí­te jíst krev žádného tvo­ra, ne­boť živo­tem každého tvo­ra je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vy­ob­cován.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček