Bible21Leviticus1,4

Leviticus 1:4

Vloží ruku na hlavu zápalné obě­ti a ta bude při­ja­ta jako jeho smírčí výkupné.


Verš v kontexte

3 Přináší-li da­rem zápalnou oběť ze sko­tu, ať přive­de sam­ce bez va­dy. Přive­de jej ke vcho­du do Stanu setkávání, aby došel za­líbení před Hos­po­di­nem. 4 Vloží ruku na hlavu zápalné obě­ti a ta bude při­ja­ta jako jeho smírčí výkupné. 5 Po­tom to do­bytče za­bi­je před Hos­po­di­nem. Kněží, synové Áro­novi, při­ne­sou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran ol­tář, který je u vcho­du do Stanu setkávání.

späť na Leviticus, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A vzloží svoju ruku na hlavu svojej zápal­nej obeti, a bude mu príjem­ná po­kryť na ňom hriech,

Evanjelický

4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obete, a tá bude lás­kavo prijatá na zís­kanie zmierenia pre neho.

Ekumenický

4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby zís­kal zmierenie.

Bible21

4 Vloží ruku na hlavu zápalné obě­ti a ta bude při­ja­ta jako jeho smírčí výkupné.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček