Bible21Leviticus1,11

Leviticus 1:11

a za­bi­je ho před Hos­po­di­nem u se­verní stra­ny ol­táře. Kněží, synové Áro­novi, pak tou krví pokropí ol­tář ze všech stran.


Verš v kontexte

10 Přináší-li da­rem zápalnou oběť z bravu – z ov­cí nebo koz – ať přive­de sam­ce bez vady 11 a za­bi­je ho před Hos­po­di­nem u se­verní stra­ny ol­táře. Kněží, synové Áro­novi, pak tou krví pokropí ol­tář ze všech stran. 12 Po­tom ať roz­seká oběť na díly i s hlavou a tu­kem. Kněz je na­rovná na dříví, které je na ohni na ol­táři.

späť na Leviticus, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A za­bije ho po strane ol­tára na sever pred Hos­podinom. A synovia Áronovi, kňazi, po­kropia jeho kr­vou na ol­tár do­okola.

Evanjelický

11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a kňazi, Áronovi synovia, po­kropia do­okola ol­tár jeho kr­vou.

Ekumenický

11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a Áronovi synovia, kňazi, jeho kr­vou do­okola po­kropia ol­tár.

Bible21

11 a za­bi­je ho před Hos­po­di­nem u se­verní stra­ny ol­táře. Kněží, synové Áro­novi, pak tou krví pokropí ol­tář ze všech stran.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček