Bible21Koloským1,3

Koloským 1:3

Kdyko­li se za vás mod­lí­me, dě­kuje­me Bo­hu, Otci naše­ho Pá­na Ježíše Krista,


Verš v kontexte

2 svatým a věrným bra­trům v Kri­stu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce. 3 Kdyko­li se za vás mod­lí­me, dě­kuje­me Bo­hu, Otci naše­ho Pá­na Ježíše Krista, 4 ne­boť jsme se do­slech­li o vaší víře v Krista Ježíše a o lás­ce, kte­rou má­te ke všem svatým.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ďakujeme Bohu a Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta vždyc­ky sa za vás mod­liac,

Evanjelický

3 Ďakujeme Bohu a Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta, kedykoľvek sa mod­líme za vás,

Ekumenický

3 Vždy, keď sa mod­líme, ďakujeme za vás Bohu, Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

3 Kdyko­li se za vás mod­lí­me, dě­kuje­me Bo­hu, Otci naše­ho Pá­na Ježíše Krista,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček